KONCEPCJA

Ideą AgroFreshParku jest stworzenie skoordynowanego, wielkoskalowego parku szklarni zasilanego własną energią geotermalną. AgorFreshPark będzie międzynarodowym ośrodkiem produkcji rolnej wykorzystującym nowoczesne technologie. Chcemy, aby stał się on centrum agro -logistycznym w kraju i Europie. Projekt opiera się na polsko-holenderskiej współpracy oraz na wsparciu doświadczonych specjalistów z wielu branży. Lokalizacja została wybrana na podstawie studium wykonalności. Ponadto AFP będzie wyróżniać się własną obsługą i serwisem.

CELE

Głównym celem AgroFreshParku jest dostarczanie klientom najwyższej jakości żywności przy minimalnej emisji dwutlenku węgla. Redukcja śladu węglowego pozwoli ograniczyć negatywny wpływ produkcji na środowisko. AgroFreshPark będzie wyznaczał nowe trendy w podejściu do rolnictwa i ekologicznej produkcji. Stanie się on ogniwem łączącym główne ośrodki produkcyjne z rynkiem detalicznym i konsumenckim, dzięki temu będzie możliwe osiągniecie korzyści skali. Budowa nowoczesnego parku szklarni pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, a także pomoże rozwijać międzynarodowy biznes małym i średnim przedsiębiorstwom.

Korzyści

AgroFreshPark pozwoli stworzyć nowoczesny model biznesowy, dzięki któremu producenci będą mogli osiągnąć konkurencyjne ceny żywności. Własne źródło energii obniży koszty produkcji, integracja mniejszych przedsiębiorstw pozwoli zredukować opłaty za utrzymanie, a wspólna logistyka umożliwi korzystniejszy transport w obie strony. Wykorzystanie energii geotermalnej zredukuje emisję CO2. Inwestycja pozwoli na rozwój regionu lokalnego, ułatwi wymianę wiedzy i doświadczenia między producentami, a także będzie miejscem łączącym różne rynki oraz firmy.

KONCEPCJA

Ideą AgroFreshParku jest stworzenie skoordynowanego, wielkoskalowego parku szklarni zasilanego własną energią geotermalną. AgorFreshPark będzie międzynarodowym ośrodkiem produkcji rolnej wykorzystującym nowoczesne technologie. Chcemy, aby stał się on centrum agro -logistycznym w kraju i Europie. Projekt opiera się na polsko-holenderskiej współpracy oraz na wsparciu doświadczonych specjalistów z wielu branży. Lokalizacja została wybrana na podstawie studium wykonalności. Ponadto AFP będzie wyróżniać się własną obsługą i serwisem.

CELE

Głównym celem AgroFreshParku jest dostarczanie klientom najwyższej jakości żywności przy minimalnej emisji dwutlenku węgla. Redukcja śladu węglowego pozwoli ograniczyć negatywny wpływ produkcji na środowisko. AgroFreshPark będzie wyznaczał nowe trendy w podejściu do rolnictwa i ekologicznej produkcji. Stanie się on ogniwem łączącym główne ośrodki produkcyjne z rynkiem detalicznym i konsumenckim, dzięki temu będzie możliwe osiągniecie korzyści skali. Budowa nowoczesnego parku szklarni pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, a także pomoże rozwijać międzynarodowy biznes małym i średnim przedsiębiorstwom.

Korzyści

AgroFreshPark pozwoli stworzyć nowoczesny model biznesowy, dzięki któremu producenci będą mogli osiągnąć konkurencyjne ceny żywności. Własne źródło energii obniży koszty produkcji, integracja mniejszych przedsiębiorstw pozwoli zredukować opłaty za utrzymanie, a wspólna logistyka umożliwi korzystniejszy transport w obie strony. Wykorzystanie energii geotermalnej zredukuje emisję CO2. Inwestycja pozwoli na rozwój regionu lokalnego, ułatwi wymianę wiedzy i doświadczenia między producentami, a także będzie miejscem łączącym różne rynki oraz firmy.

KONCEPCJA

Ideą AgroFreshParku jest stworzenie skoordynowanego, wielkoskalowego parku szklarni zasilanego własną energią geotermalną. AgorFreshPark będzie międzynarodowym ośrodkiem produkcji rolnej wykorzystującym nowoczesne technologie. Chcemy, aby stał się on centrum agro -logistycznym w kraju i Europie. Projekt opiera się na polsko-holenderskiej współpracy oraz na wsparciu doświadczonych specjalistów z wielu branży. Lokalizacja została wybrana na podstawie studium wykonalności. Ponadto AFP będzie wyróżniać się własną obsługą i serwisem.

CELE

Głównym celem AgroFreshParku jest dostarczanie klientom najwyższej jakości żywności przy minimalnej emisji dwutlenku węgla. Redukcja śladu węglowego pozwoli ograniczyć negatywny wpływ produkcji na środowisko. AgroFreshPark będzie wyznaczał nowe trendy w podejściu do rolnictwa i ekologicznej produkcji. Stanie się on ogniwem łączącym główne ośrodki produkcyjne z rynkiem detalicznym i konsumenckim, dzięki temu będzie możliwe osiągniecie korzyści skali. Budowa nowoczesnego parku szklarni pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, a także pomoże rozwijać międzynarodowy biznes małym i średnim przedsiębiorstwom.

Korzyści

AgroFreshPark pozwoli stworzyć nowoczesny model biznesowy, dzięki któremu producenci będą mogli osiągnąć konkurencyjne ceny żywności. Własne źródło energii obniży koszty produkcji, integracja mniejszych przedsiębiorstw pozwoli zredukować opłaty za utrzymanie, a wspólna logistyka umożliwi korzystniejszy transport w obie strony. Wykorzystanie energii geotermalnej zredukuje emisję CO2. Inwestycja pozwoli na rozwój regionu lokalnego, ułatwi wymianę wiedzy i doświadczenia między producentami, a także będzie miejscem łączącym różne rynki oraz firmy.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W AFP

DOŚWIETLANIE UPRAW

Oświetlenie jest kluczowym elementem podczas uprawy roślin. Dostarczenie odpowiedniej ilości światła jest niezbędne do osiągania wysokich plonów przez cały rok. W pierwszym etapie AgroFreshPark obejmie 30 hektarów nowoczesnej szklarni, z czego część zostanie wyposażona w sztuczne oświetlenie.

KONTROLA TEMPERATURY

Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi różnicami temperatur pomiędzy zimą a latem. W szklarni temperatura przez cały rok powinna utrzymywać się na odpowiednim poziomie. W celu dostarczenia wystarczającej ilości ciepła, kontrolowania temperatury i utrzymania odpowiedniej wilgotności w AgroFreshParku, zainstalowane zostanie 80% specjalnie nasłonecznionych okien.

RECYKLING WODY

Woda deszczowa będzie pobierana do wody zasilającej zbiorniki retencyjne (także z sekcji FreshPark). Dodatkowo będzie ona wydobywana przez dwie studnie wód gruntowych. W celu kontrolowania poziomu pH w wodzie zastosowane zostaną nowoczesne systemy filtracji i nawadniania. Do celów recyklingu wody zaprojektowano natomiast systemy uzdatniania wody. W ten sposób wraz ze wsparciem doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za uprawę warzyw wysokiej jakości, AgroFreshPark zapewni wysoką wydajność, smaczne produkty i lepsze wyniki finansowe w dłuższej perspektywie czasowej.

ENERGIA GEOTERMALNA

Szklarnie potrzebują dużej ilość energii, dlatego energia geotermalna jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na oszczędności dzięki ogromnej skali projektu. Studnie geotermalne pobierają wodę o temperaturze około 70-80˚C z głębokości 2.000 metrów. Taki odwiert zaopatrzy szklarnie w ciepło, a woda, która została wypompowana ponownie trafi do wnętrza ziemi. Sprawia to, że cały proces będzie przyjazny dla środowiska i nie spowoduje zanieczyszczeń.

TECHNOLOGIE AFP

doświetlanie roślin - agrofreshpark

DOŚWIETLANIE UPRAW

Oświetlenie jest kluczowym elementem podczas uprawy roślin. Dostarczenie odpowiedniej ilości światła jest niezbędne do osiągania wysokich plonów przez cały rok. W pierwszym etapie AgroFreshPark obejmie 30 hektarów nowoczesnej szklarni, z czego część zostanie wyposażona w sztuczne oświetlenie.
kontrola temperatury - agrofreshprak

KONTROLA TEMPERATURY

Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi różnicami temperatur pomiędzy zimą a latem. W szklarni temperatura przez cały rok powinna utrzymywać się na odpowiednim poziomie. W celu dostarczenia wystarczającej ilości ciepła, kontrolowania temperatury i utrzymania odpowiedniej wilgotności w AgroFreshParku, zainstalowane zostanie 80% specjalnie nasłonecznionych okien.
recykling wody - agrofreshpark

RECYKLING WODY

Woda deszczowa będzie pobierana do wody zasilającej zbiorniki retencyjne (także z sekcji FreshPark). Dodatkowo będzie ona wydobywana przez dwie studnie wód gruntowych. W celu kontrolowania poziomu pH w wodzie zastosowane zostaną nowoczesne systemy filtracji i nawadniania. Do celów recyklingu wody zaprojektowano natomiast systemy uzdatniania wody. W ten sposób wraz ze wsparciem doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za uprawę warzyw wysokiej jakości, AgroFreshPark zapewni wysoką wydajność, smaczne produkty i lepsze wyniki finansowe w dłuższej perspektywie czasowej.
energia geotermalna - agrofreshpark

ENERGIA GEOTERMALNA

Szklarnie potrzebują dużej ilość energii, dlatego energia geotermalna jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na oszczędności dzięki ogromnej skali projektu. Studnie geotermalne pobierają wodę o temperaturze około 70-80˚C z głębokości 2.000 metrów. Taki odwiert zaopatrzy szklarnie w ciepło, a woda, która została wypompowana ponownie trafi do wnętrza ziemi. Sprawia to, że cały proces będzie przyjazny dla środowiska i nie spowoduje zanieczyszczeń.

TECHNOLOGIE AFP

DOŚWIETLANIE UPRAW

Oświetlenie jest kluczowym elementem podczas uprawy roślin. Dostarczenie odpowiedniej ilości światła jest niezbędne do osiągania wysokich plonów przez cały rok. W pierwszym etapie AgroFreshPark obejmie 30 hektarów nowoczesnej szklarni, z czego część zostanie wyposażona w sztuczne oświetlenie.

KONTROLA TEMPERATURY

Klimat w Polsce charakteryzuje się dużymi różnicami temperatur pomiędzy zimą a latem. W szklarni temperatura przez cały rok powinna utrzymywać się na odpowiednim poziomie. W celu dostarczenia wystarczającej ilości ciepła, kontrolowania temperatury i utrzymania odpowiedniej wilgotności w AgroFreshParku, zainstalowane zostanie 80% specjalnie nasłonecznionych okien.

RECYKLING WODY

Woda deszczowa będzie pobierana do wody zasilającej zbiorniki retencyjne (także z sekcji FreshPark). Dodatkowo będzie ona wydobywana przez dwie studnie wód gruntowych. W celu kontrolowania poziomu pH w wodzie zastosowane zostaną nowoczesne systemy filtracji i nawadniania. Do celów recyklingu wody zaprojektowano natomiast systemy uzdatniania wody. W ten sposób wraz ze wsparciem doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za uprawę warzyw wysokiej jakości, AgroFreshPark zapewni wysoką wydajność, smaczne produkty i lepsze wyniki finansowe w dłuższej perspektywie czasowej.

ENERGIA GEOTERMALNA

Szklarnie potrzebują dużej ilość energii, dlatego energia geotermalna jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na oszczędności dzięki ogromnej skali projektu. Studnie geotermalne pobierają wodę o temperaturze około 70-80˚C z głębokości 2.000 metrów. Taki odwiert zaopatrzy szklarnie w ciepło, a woda, która została wypompowana ponownie trafi do wnętrza ziemi. Sprawia to, że cały proces będzie przyjazny dla środowiska i nie spowoduje zanieczyszczeń.

TRZY GŁÓWNE SEKTORY

AgroFreshPark to kompleksowy projekt obejmujący wiele sektorów działania. Jest to nowa koncepcja, która sprawdzona została już w Holandii. Składa się ona z trzech sekcji:

FreshPark

10 HEKTARÓW
 • LOGISTYKA
 • PROCESOWANIE
 • PAKOWANIE
 • MAGAZYNOWANIE
 • OBSŁUGA

AgroPark

30 HEKTARÓW
 • SZKLARNIE
 • UPRAWA POLOWA
 • ŻYWNOŚĆ
 • KWIATY
 • ROŚLINY

Service Park

10 HEKTARÓW
 • TECHNOLOGIA I INNOWACJE
 • USŁUGI FINANSOWE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
 • ZARZĄDZANIE PARKIEM
 • TRANSFER WIEDZY

TRZY GŁÓWNE SEKTORY

AgroFreshPark to kompleksowy projekt obejmujący wiele sektorów działania. Jest to nowa koncepcja, która sprawdzona została już w Holandii. Składa się ona z trzech sekcji:

FreshPark

10 HEKTARÓW
 • LOGISTYKA
 • PROCESOWANIE
 • PAKOWANIE
 • MAGAZYNOWANIE
 • OBSŁUGA

AgroPark

30 HEKTARÓW
 • SZKLARNIE
 • UPRAWA POLOWA
 • ŻYWNOŚĆ
 • KWIATY
 • ROŚLINY

Service Park

10 HEKTARÓW
 • TECHNOLOGIA I INNOWACJE
 • USŁUGI FINANSOWE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
 • ZARZĄDZANIE PARKIEM
 • TRANSFER WIEDZY

DLACZEGO POLSKA?

Polska jest postrzegana jako jeden z największych producentów na europejskim rynku rolno-spożywczym. Tym samym staje się ona coraz silniejszym graczem. Rolnictwo i przemysł spożywczy tworzą razem kluczowy sektor polskiej gospodarki. Produkcja warzyw jest istotną częścią tego sektora, choć stanowi jedynie 10% całej produkcji rolnej.

Polska ma bardzo duży rynek wewnętrzny, ponieważ zamieszkuje ją około 38 milionów mieszkańców. Dodatkowym plusem jest świetna lokalizacja. Umiejscowienie w centrum Europy znacznie usprawnia logistykę i transport produktów do innych krajów. Rosnąca urbanizacja podnosi rangę Polski jako głównego dostawcy żywności w Europie. Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem powierzchni uprawnych, po Francji, Niemczech i Hiszpanii, a 200 milionów obywateli UE mieszka w promieniu 1.000 kilometrów od granic Polski. Polska ma więcej zalet niż jakikolwiek inny kraj, dzięki temu może stać się głównym ośrodkiem produkcji i przetwarzania żywności w Europie.

Jednym z najpopularniejszych warzyw w Polsce są pomidory. Dane GUS pokazują, że średnia ich konsumpcja na gospodarstwo domowe w 2018r. wynosiła około 10 sztuk na osobę i stanowiła około 20% całkowitej konsumpcji warzyw. Spożycie pomidorów przewyższało spożycie ogórków, marchwi, cebuli i kapusty. Import pomidorów z Hiszpani i Holandii w 2018 roku wyniósł około 64% całkowitej konsumpcji. Powstanie w Polsce AgroFreshParku pozwoli znacznie ograniczyć import warzyw i owoców z innych krajów oraz stworzyć wiele nowych miejsc pracy.

DLACZEGO POLSKA?

Polska jest postrzegana jako jeden z największych producentów na europejskim rynku rolno-spożywczym. Tym samym staje się ona coraz silniejszym graczem. Rolnictwo i przemysł spożywczy tworzą razem kluczowy sektor polskiej gospodarki. Produkcja warzyw jest istotną częścią tego sektora, choć stanowi jedynie 10% całej produkcji rolnej.

Polska ma bardzo duży rynek wewnętrzny, ponieważ zamieszkuje ją około 38 milionów mieszkańców. Dodatkowym plusem jest świetna lokalizacja. Umiejscowienie w centrum Europy znacznie usprawnia logistykę i transport produktów do innych krajów. Rosnąca urbanizacja podnosi rangę Polski jako głównego dostawcy żywności w Europie. Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem powierzchni uprawnych, po Francji, Niemczech i Hiszpanii, a 200 milionów obywateli UE mieszka w promieniu 1.000 kilometrów od granic Polski. Polska ma więcej zalet niż jakikolwiek inny kraj, dzięki temu może stać się głównym ośrodkiem produkcji i przetwarzania żywności w Europie.

Jednym z najpopularniejszych warzyw w Polsce są pomidory. Dane GUS pokazują, że średnia ich konsumpcja na gospodarstwo domowe w 2018r. wynosiła około 10 sztuk na osobę i stanowiła około 20% całkowitej konsumpcji warzyw. Spożycie pomidorów przewyższało spożycie ogórków, marchwi, cebuli i kapusty. Import pomidorów z Hiszpani i Holandii w 2018 roku wyniósł około 64% całkowitej konsumpcji. Powstanie w Polsce AgroFreshParku pozwoli znacznie ograniczyć import warzyw i owoców z innych krajów oraz stworzyć wiele nowych miejsc pracy.

WSPÓŁPRACA

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat AgroFreshParku? Szukasz miejsca pod inwestycję? Jesteś rolnikiem lub producentem i chcesz wydzierżawić część obszaru szklarni? A może w jakiś inny sposób możesz włączyć się w ten innowacyjny projekt? Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Możesz to zrobić za pomocą poniższego formularza lub bezpośrednio kontaktując się z nami telefonicznie.

WSPÓŁPRACA

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat AgroFreshParku? Szukasz miejsca pod inwestycję? Jesteś rolnikiem lub producentem i chcesz wydzierżawić część obszaru szklarni? A może w jakiś inny sposób możesz włączyć się w ten innowacyjny projekt? Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Możesz to zrobić za pomocą poniższego formularza lub bezpośrednio kontaktując się z nami telefonicznie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Firma Blue Fifty odpowiada za rozwój projektu w Polsce. Wprowadza ona również technologie do zwalczania Legionelli, myjki Undine, skanery do gleby, a także wiatraki BlueWatt.

  Chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat AgroFreshParku?
  Zostaw tu swój adres E-mail!